Meer over Plaatselijke agenda

Bijbelkring

Bijbelkring 'Amos', aanvang 20.00 uur. We lezen verder in de profetie van Amos. Allen hartelijk welkom! De structtur van de Bijbellezing zal ik ook op papier meebrengen.

21 mrt2019

Zingen:

 • Psalm 78 : 28-29
 • Psalm 9 : 7-8-10

 

Hierbij alvast de hoofdlijnen van de Bijbellezing.

Als thema boven de Bijbellezing van vanavond zet ik:

De toorn van de Heere komt over Israël

Dat blijkt uit

 1. Gods veroordelende woorden over Israëls vrouwen (vers 1 tot en met 3)
 2. Gods veroordelende woorden over hun godsdienst (vers 4 en 5)
 3. Gods veroordelende woorden over hun halsstarrigheid (vers 6 tot en met 13)

Gods veroordelende woorden over Israëls vrouwen (vers 1 tot en met 3)

 • ‚ÄčVoorbeeld van lied: tel uw zegeningen
 • Weinig eerbied voor de vrouwen in Amos 4
  • Vers 1: koeien
  • Vers 2: vissen
 • Reactie van vrouwen:
  • Laat kletsen die man
  • Wie denkt hij wel niet dat hij is, die boer uit Tekoa?
 • Vergelijking op basis van zedelijkheid. Zeer zeker niet op basis van intelligentie of uiterlijk!
  • Vorige keer de mannen aangeklaagd: vader en zoon gaan naar hetzelfde meisje
  • Nu de vrouwen, vanwege hun kwade invloed in Amos’ dagen
   • Ze hitsen mannen op om veel geld binnen te brengen, hoe maakt niet uit!
   • Bovendien: zij zijn de baas, de mannen moeten doen wat zij zeggen
 • De Heere zweert
  • Heeft Hij niet nodig, want er is niemand hoger dan Hij
 • Invloed van vrouwen
  • Ze kan een engel (moeder Moncia) of duivel (Izebel) zijn
 • Is onze tijd anders?

Gods veroordelende woorden over hun godsdienst (vers 4 en 5)

 • Het is niet snel goed bij profeten
  • Amos geeft aan dat ze maar flink moeten offeren in Bethel en Gilgal
  • Wat is daar nu mis mee, ze doen het toch vrijwillig?
  • Drie problemen
   • Het is op de verkeerde plaats (niet Jeruzalem, maar Bethel en Gilgal)
    • Deuteronomium 12:5-7
   • Het is op de verkeerde manier (stierverering)
    • Geen gesneden beeld!
    • Een stier kan Gods macht en kracht niet afbeelden, net zomin als Zijn grootheid
   • Het is sléchts offerdienst
    • Leer en leven zijn niet met elkaar in overeenstemming
  • Hoe is het met onze leer en met ons leven?
   • Al ónze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed!

Gods veroordelende woorden over hun halsstarrigheid (vers 6 tot en met 13)

 • Nu is de Heere aan het Woord!
  • Hij bezoekt Israël met een allesomvattende hongersnood
  • Ondanks de voortekenen
   • droogte voor de oogst, regen is juist dan cruciaal
   • korenziekten
   • sprinkhanen (Egypte!)
   • oorlogsramp
   • aardbeving
 • De Heere bedelt om ons behoud!
  • Bekering of niet: het is te merken in uw leven
 • Het oordeel komt
  • Amos vertelt Wie de Heere is
   • Hij formeert de bergen
   • Hij schept de wind
   • Hij maakt de mens bekend wat de gedachte van hem of haar zijn
   • Verandert de dag in de nacht
   • Hij komt op de wolken

 

Vragen ter voorbereiding en naar aanleiding van Amos 4.

Vragen n.a.v. Amos 4

 1. In het huwelijksformulier lezen we de zinsnede over de vrouw “hem noemende haar heer”, met verwijzing naar 1 Petrus 3:6. Zouden we ook mogen lezen: “hem noemende haar man”? Wat zegt uw antwoord over uw visie op de verhouding man-vrouw? Wat is de Bijbelse lijn?
 2. De Heere zweert bij Zijn heiligheid (Amos 4:2), vergelijk ook Psalm 89:36 en Amos 6:8. Wat betekent dat? Mogen wij ook zweren? Vergelijk onder andere Jakobus 5:12 en Heidelbergse Catechismus zondag 37.
 3. Wat is het verschil tussen godsdienst en Godsvreze? Wat zegt dat voor uw leven?
 4. Rampen zijn als een appel tot bekering tot de Heere, zijn we dat verleerd? Lees hierbij Openbaring 9 en 16 thuis eens rustig door. Daar bekeren mensen zich ook telkens niet na rampen. Is dat herkenbaar? Iemand heeft rampen wel eens omschreven als “Gods megafoon”. Wat heeft dat ons te zeggen?
 5. Als een brandhout uit het vuur gerukt (Amos 4:11). Kan het ook de persoonlijke ervaring zijn, dat dit wél tot bekering heeft geleid?
 6. Hoe zult u gereed zijn om uw God te ontmoeten (Amos 4:12)?

 • © hersteld hervormde kerk 2019