Meer over Activiteiten

JV 16+ Immanuël

Zoals de naam al zegt is de Jeugdvereniging 15+ bedoeld voor alle jongeren van 15 jaar en ouder.

Op de JV avonden is plaats voor overdenking uit de Bijbel en gezelligheid met elkaar. we komen één keer in de vier weken op zondagavond bij elkaar. De avonden hebben vooral een bezinnend karakter: meestal bereidt één van de leden een inleiding voor, die hij presenteert. De inleiding wordt zo interactief mogelijk gedaan, zodat we met elkaar goed over het onderwerp nadenken. Verder wordt er gezongen rond de piano en is er ruimte voor gezelligheid.
Ook wordt er een bezoek aan de landelijke jongerendagen of een andere avond die voor de JV in aanmerking komt, georganiseerd.

In de kerstvakantie en aan het einde van het seizoen organiseren we een uitje.

Kom ook!!

Contactpersoon:
Rina v.d Male-Stam
E: leiding-jv-immanuel@hhgtholen.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2019