Meer over Kerkenraad

Diaconie

Diaconaat is een belangrijke taak van de christelijke gemeente. In Handelingen 6 lezen we al over de verkiezing van de eerste diakenen. Zo heeft de diaconie ook nu de taak om armoede en nood binnen én buiten onze gemeente te lenigen. De diaconie gaat de gemeente hierin voor en geeft daar leiding in.

De diaconie ondersteunt de naaste zowel op financieel gebied als met raad en daad op de volgende gebieden:

  • Directe persoonlijke financiële nood in eigen gemeente
  • Het zendings- en evangelisatiewerk
  • Kerktelefonie
  • Ondersteuning van stichtingen en goede doelen

 

De diaconie krijgt haar financiële middelen door collecten tijdens de kerkdiensten en giften van gemeenteleden.

Het college van diakenen bestaat uit de volgende personen:
Dhr. A.N.A. Baaijens
Dhr. J.C. Verheul
Dhr. J.G.P. Ruben

Contact
E: diaconie@hhgtholen.nl


Bankgegevens
IBAN: NL26 RBRB 0691 9168 61
t.n.v. Hersteld Herv. Gem. Diaconie

  • © hersteld hervormde kerk 2020