Meer over Kerkvoogdij

Gebouwen

Omdat onze gemeente niet over een eigen kerkgebouw beschikt maakt zij voor
de erediensten en het jeugdwerk gebruik van het Calvijn College te Tholen. 

Contactpersoon Calvijn College:
dhr. A. van der Vlies (koster)
E: koster@hhgtholen.nl

Adres:

Calvijn College
Zoekweg 3
4691 HT THOLEN
06-51891302 (alleen 's zondags)

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019