Meer over Kerkvoogdij

Graafwerk

28 april 2020

Vandaag is er een begin gemaakt met het graafwerk; het cunet wordt ontgraven. Verder zal er een bouwwaterput en een bouwstroomkast geplaatst worden. 

  • © hersteld hervormde kerk 2021