Corona en de gemeente

12 maart 2020

De stroom aan berichtgeving is haast niet te stoppen. Te midden van al deze berichtgeving geldt onverlet dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen. Daartoe heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven er op een juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen. Bijbels gezien kan hierbij gedacht worden aan maatregelen die oudtestamentisch genomen werden in het geval er sprake was van melaatsheid en aan de maatregelen die genomen werden ter voorkoming van de verspreiding ervan.

De kerkenraad heeft daarom tot de volgende maatregelen besloten:

  1. Alle gemeentelijke activiteiten buiten de huizen worden in elk geval tot het einde van de maand afgelast. Dat betekent dat de afsluitingsavond van de catechisaties niet doorgaat, dat de Bijbelkring geen doorgang vindt. Bovendien geldt dit ook voor de orgel- en samenzangavond van zaterdag 21 maart. Die laatste avond zal uitgesteld worden en op een ander moment alsnog plaatsvinden. Dit alles onder het beding van de apostel Jacobus.
  2. Aanstaande zondag zal het Heilig Avondmaal niet bediend worden.
  3. Wat de kerkdiensten betreft: we volgen daarin de adviezen van de landelijke kerk. Een aantal (max. 100) kerkgangers is welkom. Om een en ander organisatorisch goed te laten verlopen betekent dit dat de gemeente in twee delen is gesplitst. In de morgendienst verwachten we gemeenteleden van wie de achternaam begint met de letter A tot en met L en in de middagdienst gemeenteleden van wie de achternaam begint met de letter M-Z. Dit geldt ook de leden van de kerkenraad en kerkvoogdij. Er zullen ook maximaal honderd stoelen in de aula opgesteld staan en ruimer dan anders. De invulling van de dienst is verder hetzelfde als afgelopen zondag. Ds. ’t Hart zal beide diensten leiden. De diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist, zoals gebruikelijk.
  4. Tijdens de diensten is er geen kinderoppas.
  5. Ook adviseren we mensen die lichte gezondheidsklachten hebben, en gemeenteleden in de risicogroep (65-plussers/zwangeren) om thuis te blijven.
  6. Verder ontvingen we bericht van de NPV dat hun jaarvergadering in Oud-Vossemeer niet doorgaat op 17 maart.
  7. Het allerbelangrijkste hierin is om te zien dat de voetstappen van de Heiland naderen. En dat die gezeten is in de schuilplaats van de Allerhoogste zal vernachten in de schaduw van de Almachtige (Psalm 91).

 

Als er ontwikkelingen zijn, houden we u op de hoogte. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met één van de kerkenraadsleden.

 

Met hartelijke groet,

Uw en jullie kerkenraad

  • © hersteld hervormde kerk 2021