Update Coronamaatregelen

08 juli 2020

Naar aanleiding van de kerkenraadsvergadering van maandag berichten wij u het volgende.

Er zal tijdens de diensten 'ingetogen' gezongen kunnen worden.

Daarnaast is er ook besloten om weer te starten met de kinderoppas tijdens de diensten.
Het rooster zal los naar de oppasmoeders/meisjes verstuurd worden.

Bij het verlaten van de kerkzaal merken we dat het afstand houden niet altijd lukt. Dit heeft
onder andere te maken met het feit dat aan het einde de collecte gehouden wordt. Om de
doorstroom te verbeteren willen we u vragen de door u meegebrachte gaven bij binnenkomst
in de collectezakken te doen. Ook verzoeken we u na afloop van de dienst gelijk door te lopen
naar buiten, zodat de hal alleen doorloopruimte is.

  • © hersteld hervormde kerk 2021