Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Gemeenteleven

'Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.' Mattheüs 18:20
 

Naast de prediking van Gods Woord in de erediensten op zondag, is er ook gelegenheid om doordeweeks samen te komen rondom het Woord van God. Binnen de gemeente worden diverse activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Het jeugdwerk bestaat uit de zondagsschool en de diverse jeugdverenigingen. Daarnaast wordt er regelmatig bijbelkring georganiseerd en zijn er bezinningsavonden. In al het verenigingswerk staat de boodschap van de Bijbel centraal. Daarnaast is de onderlinge ontmoeting met elkaar een belangrijk aspect hiervan. In het menu hiernaast vindt u alle informatie over de verschillende verenigingen binnen de gemeente. We nodigen alle kinderen, jongeren en ouderen van harte uit om deel te nemen in het verenigingswerk.

Wilt u het plaatselijk jeugdwerk steunen?

Dat kan via IBAN NL91 RBRB 8871 2663 82 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Tholen Kerkvoogdij onder vermelding van: Gift plaatselijk jeugdwerk

Contact jeugdwerk

jeugdwerk@hhgtholen.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit