Dagelijks Woord

Meer over Home

Welkom!

Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde gemeente van Tholen. Fijn dat u/jij een kijkje wilt nemen op onze website. De hersteld Hervormde gemeente van Tholen is één van de 118  gemeenten van de Hersteld Hervormde kerk.  Ontstaan in 2004 en in historisch als confessioneel opzicht een voortzetting van de Nederlanse Hervormde Kerk. De Hersteld Hervormde gemeente van Tholen vindt haar geloofsovertuiging in de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord, zoals beleden wordt in de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius, waardoor zij zich verbonden weet met de algemene christelijke kerk, alsook de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genéve, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, door de Reformatie geschonken aan de kerk in ons land.

Op deze website vindt u algemene informatie over onze gemeente en al haar activiteiten. Daarnaast vindt u een agenda en een overzicht van de kerkdiensten. Ook vindt u via deze website waar u de kerkdiensten live kunt meeluisteren  of op een later moment kunt naluisteren.

Kerktijden

Elke zondag om 09:30 en 16.00 uur wordt er een eredienst gehouden in de Levensbron. (Let op: soms is er een afwijkende aanvangstijd!)

Adres

De Levensbron
Grindweg 49a
4691 ES Tholen
(Let op: Gelieve niet te parkeren in de wijk naast de kerk, parkeergelegenheid bevindt zich op het Terreplein tegenover de Levensbron)
 

Ambi-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Wij als Hersteld Hervormde gemeente van Tholen hebben deze ANBI-status.

 

Live meekijken of terugkijken

YouTube

Kerkdienst meeluisteren

Kerkdienstgemist.nl (@kdgm) | Twitter

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit