Dagelijks Woord

Meer over Home

Welkom!

'Ik ben de alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.' Openbaring 21: 6
 

Van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde gemeente van Tholen. Fijn dat u/jij een kijkje wilt nemen op onze website. De hersteld Hervormde gemeente van Tholen is één van de 119  gemeenten van de Hersteld Hervormde kerk.  Ontstaan in 2004 en in historisch als confessioneel opzicht een voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk. De Hersteld Hervormde gemeente van Tholen vindt haar geloofsovertuiging in de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord, zoals beleden wordt in de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius, waardoor zij zich verbonden weet met de algemene christelijke kerk, alsook de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genéve, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, door de Reformatie geschonken aan de kerk in ons land.

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente. Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt. Op deze website vindt u een agenda en een overzicht van de kerkdiensten. Ook vindt u via deze website waar u de kerkdiensten live kunt meeluisteren  of op een later moment kunt naluisteren.

Kerktijden

Elke zondag om 09:30 en 16.00 uur wordt er een eredienst gehouden in de Levensbron. (Let op: soms is er een afwijkende aanvangstijd!)

Adres

De Levensbron
Grindweg 49a
4691 ES Tholen
(Let op: Gelieve niet te parkeren in de wijk naast de kerk, parkeergelegenheid bevindt zich op het Terreplein tegenover de Levensbron)

 

Live uitzending

Via onderstaande links kunt u de uitzendingen (live) beluisteren.

 

Voor audio:

 

Voor video:

Bestand:YouTube Logo 2017.svg - Wikipedia

 

Kerktijden logo

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit