Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Collectebonnen

Bestel- en leveringsprocedure

Te bestellen collectebonnen:

Kaart

Aantal
bonnen

Waarde
per bon €

Kleur

Waarde
kaart €

Kosten
toeslag €

Totaal €

1

20

0,60

Grijs

12,00

0,10

12,10

1

20

0,90

Groen

18,00

0,10

18,10

1

20

1,20

Geel

24,00

0,10

24,10

1

20

2,00

Blauw

40,00

0,10

40,10


 

Bestelling:
De collectebonnen kunnen besteld worden door het geld over te maken op
IBAN: NL61 RBRB 0691 9739 46 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Tholen onder vermelding
van het aantal kaarten en de kleur. Bijvoorbeeld bij het bestellen van 5 kaarten van
€ 0,60 en 2 van € 1,20 maakt u € 108,70 over onder vermelding van 5x grijs, 2x geel.
Wij verzoeken u om er rekening mee te houden dat uw betaling uiterlijk op de
woensdag voorafgaand aan de eerste zondag van de maand binnen moet zijn
.
Van de betalingen die later binnenkomen, worden de bonnen een maand later geleverd.

Levering:
De bestelde collectebonnen worden op de eerste zondag van elke maand in de hal van de kerk neergelegd. 

De Hersteld Hervormde Kerk en de kerkvoogdijen en diaconieën van de plaatselijke
gemeenten hebben de ANBI status, waardoor alle giften aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting. Het financiële voordeel wat u daardoor heeft kunt u zelf gebruiken
of aan de kerk ten goede laten komen door extra te geven. Zie voor verdere
informatie: www.belastingdienst.nl/giften

Vragen:
Voor vragen over de collectebonnen kunt u terecht bij:
Mevr. C. van der Male-Stam T: (0166) 60 31 47  E: collectebonnen@hhgtholen.nl of
de penningmeester van de kerkvoogdij;
Dhr. P.I. Fase  E: penningmeester-kerkvoogdij@hhgtholen.nl

 
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit