Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

'Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk.' 1 Timotheüs 3:1
 

De kerkenraad bestaat uit één predikant, ouderlingen, één ouderlingkerkvoogd en diakenen. Dit college vertegenwoordigt de gemeente. De ouderlingen en diakenen worden gekozen uit de mannelijke belijdende lidmaten van de gemeente. Een ouderling of diaken kan maximaal twaalf jaar achtereen kerkenraadslid zijn. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de bediening van Gods Woord en de Sacramenten. Tevens biedt zij mogelijkheden voor het volgen van (belijdenis) catechese. Ook heeft zij van Godswege het opzicht over leer en leven van de leden van de gemeente. De kerkenraad dient verder te handelen naar de orde van de kerk en kiest uit haar midden een scriba.

Predikant:

Ds. A. den Hartog jr.

        

predikant@hhgtholen.nl

Ouderling-kerkvoogd:  

Dhr. T. Hakvoort

 

voorzitter-kerkvoogdij@hhgtholen.nl

Ouderling: 

Dhr. J.G.P. Ruben

 

ouderling-wijk-1@hhgtholen.nl  

Ouderling:

Dhr. E.I. Troost

 

ouderling-wijk-2@hhgtholen.nl

Ouderling:

Dhr. C.J. Jansen

 

ouderling-wijk-3@hhgtholen.nl

Diaken:

Dhr. H.D. Swijnenburg

 

diaken-wijk-1@hhgtholen.nl

Diaken:

Dhr. A.N.A. Baaijens

 

diaken-wijk-2@hhgtholen.nl

Diaken (scriba):

Dhr. J. van der Maas

 

scriba@hhgtholen.nl

Contact Kerkenraad
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit