Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. De kerkenraad wordt gekozen uit de mannelijke belijdende lidmaten van de gemeente. Een ouderling of diaken kan maximaal twaalf jaar achtereen kerkenraadslid zijn.

De kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en diakenen. 

Predikant:

Ds. W.F. 't Hart

 Tholen

Ouderling-kerkvoogd:  

Dhr. T. Hakvoort

 Tholen

Ouderling (scriba):

Dhr. W.Chr. van Bellen 

 Tholen

Ouderling:

Dhr. C.G. v.d. Slikke

 Tholen

Diaken (scriba):

Dhr. J.L. Quist

 Tholen

Diaken:

Dhr. J.C. Verheul

 Tholen

Diaken:

Dhr. J.G.P. Ruben

 Tholen


Contact
scriba: dhr. W.Chr. van Bellen
E: scriba@hhgtholen.nl

predikant: Ds. W.F. 't Hart
E: predikant@hhgtholen.nl

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019