Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Interne vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersoon

De kerkenraad heeft mevr. A.B. Verkamman aangesteld als intern vertrouwenspersoon. Zij heeft de cursus Intern Vertrouwenspersoon (IVP) gevolgd.

De kerk hoort voor iedereen, groot en klein, een veilige plaats te zijn. Maar door (seksueel)  misbruik binnen kerkelijke relaties wordt de kerk een onveilig gebied.  Soms gebeurt dit overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over de grens gaan, suggestieve gebaren of een iets te nadrukkelijke hand op de schouder. Vanuit de landelijke kerk is iedere gemeente geadviseerd om een interne vertrouwenspersoon aan te stellen. De kerkenraad heeft mij gevraagd dat te zijn voor onze gemeente.

Een IVP-r heeft twee taken.

  1. De eerste is een luisterend oor te zijn voor mensen die te maken hebben ( gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik binnen de “kerk”. Er is daarbij geheimhoudingsplicht en de IVP-er is neutraal. Het kan bij een vertrouwelijk gesprek blijven maar soms is het goed om hulp te zoeken of andere stappen te ondernemen. Daarin kan de IVP-er adviseren en ondersteunen. Een ander mogelijkheid is om contact op te nemen met het Meldpunt Misbruik voor informatie, advies enz. ( www.meldpuntmisbruik.nl)
  2. De tweede taak is een preventieve.

Er is, in overleg met de kerkenraad, gestart met een stappenplan voor Veilig Jeugdwerk, waarbij we onveilige situaties op gebied van seksueel misbruik willen voorkomen.

Zo is er een gedragscode voor iedereen die een taak heeft in de gemeente, maar zeker in het jeugdwerk. Deze gedragscode is door iedereen die met jeugd werkt binnen de kerk ondertekend. Daarnaast zijn er omgangsafspraken gemaakt.

Heeft u, heb jij vragen…Schroom niet om contact met mij op te nemen via de mail (ivp@hhgtholen.nl ) of door me gewoon aan te spreken.

Anja Verkamman
ivp@hhgtholen.nl
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit