Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

De Levensbron

Eerste dienst

Op 24 februari 2021 hebben wij als gemeente, na een periode van bijna 17 jaar in het Calvijn College, de Levensbron in gebruik genomen. De dienst werd geleid door ds. W.F. 't Hart. De tekst voor de predeking was: ''En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.'' Johannes 6:35 

Liturgie:
Psalm 36: 3 (openen kanselbijbel)
Psalm 42: 1
Psalm 81: 12-18
Gezang 5: 1-5
Psalm 105: 22
Psalm 136: 25-26
Johannes 6: 22-40
 
De dienst is hier terug te kijken.
 

Officiële openingsdienst

Tijdens een eredienst op 21 september 2022 hebben we als gemeente de Levensbron officieel in gebruik genomen. De dienst werd geleid door ds. W.F. 't Hart. De tekst voor de prediking was: ''Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.'' Openbaring 21: 6b Het thema van de preek was: De Levensbron... Kerk tussen levensmiddelen en levenseinde. 

Liturgie:
Psalm 84: 2-6
Psalm 36: 3
Psalm 36: 2
Psalm 104: 14-17
Psalm 119: 86
Psalm 115: 9
Psalm 150: 1-2
Openbaring 21: 1-8
 
De dienst is hier terug te kijken. 
 

Contactpersoon

Dhr.C. Burger (beheerder)
beheer@hhgtholen.nl

 

Adres

De Levensbron
Grindweg 49a
4691 ES Tholen
(Let op: parkeergelegenheid bevindt zich op het Terreplein tegenover de Levensbron!)

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit