Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Predikant

'Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilligllijk; noch om vuil gewin, maar met een volwaardig gemoed;' 1 Petrus 5:2
 

De predikant, ook wel herder en leraar genoemd, is in hoofdzaak geroepen tot de verkondiging van het Woord en de bediening van de sacramenten. Daarnaast heeft hij met medewerking van de ouderlingen de herderlijke of pastorale zorg voor de gemeente en samen met hen het opzicht over de gemeente. Verder geeft de predikant catechetisch onderwijs aan de jongeren van de gemeente en aan hen die belijdenis van het geloof willen afleggen. Sinds 10 juni 2023 is ds. A. den Hartog jr. als predikant aan onze gemeente verbonden. 

Contact 

Ds. A. den Hartog
Machteld van Gelrestraat 62
4691 HR Tholen
predikant@hhgtholen.nl
06-83492530
 
 
Contact dominee
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit