Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Predikant

'Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilligllijk; noch om vuil gewin, maar met een volwaardig gemoed;' 1 Petrus 5:2
 

De predikant, ook wel herder en leraar genoemd, is in hoofdzaak geroepen tot de verkondiging van het Woord en de bediening van de sacramenten. Daarnaast heeft hij met medewerking van de ouderlingen de herderlijke of pastorale zorg voor de gemeente en samen met hen het opzicht over de gemeente. Verder geeft de predikant catechetisch onderwijs aan de jongeren van de gemeente en aan hen die beleidenis van het geloof willen afleggen.

Sinds 16 oktober 2022 is onze gemeente vacant. In de vacante periode zal de kerkenraad worden bijgestaan door een consulent. 

Contact consulent

Ds. A.S. Middelkoop
's Gravenkreek 31
4697 DD Sint-Annaland
consulent@hhgtholen.nl
 
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit