Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Diaconaat

Diaconaat is een belangrijke taak van de christelijke gemeente. In Handelingen 6 lezen we al over de verkiezing van de eerste diakenen. Zo heeft de diaconie ook nu de taak om armoede en nood binnen én buiten onze gemeente te lenigen. De diaconie gaat de gemeente hierin voor en geeft daar leiding in.

De diaconie ondersteunt de naaste zowel op financieel gebied als met raad en daad op de volgende gebieden:

  • Directe persoonlijke financiële nood in eigen gemeente
  • Het zendings- en evangelisatiewerk
  • Kerktelefonie
  • Ondersteuning van stichtingen en goede doelen

De diaconie krijgt haar financiële middelen door collecten tijdens de kerkdiensten en giften van gemeenteleden.

Bankgegevens
IBAN: NL26 RBRB 0691 9168 61
t.n.v. Hersteld Herv. Gem. Diaconie

Ambi-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Wij als Hersteld Hervormde gemeente van Tholen hebben deze ANBI-status.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit