Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Zendings- en evangelisatiecommissie

Als zendings- en evangelisatiecommissie komen we ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar om ons te bezinnen op het zendings- en evangelisatiewerk. Daarnaast komen we bij elkaar om acties voor te bereiden voor de zending of activiteiten voor te bereiden om het Evangelie te delen met mensen om ons heen.

Zendingswerk

We steunen William & Monica Jansen met hun zoontje Misha, die in maart 2023 uitgezonden zijn namens de GZB/HHG Kruiningen. Zij werken als jeugdwerkadviseurs voor Alliance of Bible Christian Communities of the Philipines (ABCCOP) en wonen en werken vanuit de hoofdstad Manilla. ABCCOP heeft een sterke missionaire visie en wil jongeren laten groeien in geloof en het uitdragen van het Evangelie. Men wil daarom meer invulling geven aan het jeugdwerk in de gemeenten. Monica en William houden zich bezig met het professionaliseren van het jeugdwerk en met de toerusting en training van jeugd en jeugdleiders. Ze hebben het verlangen om hun gaven en talenten in te zetten in Gods wereldwijde koninkrijk; om zo terug te geven wat zij van Hem ontvingen.

Daarnaast steunen we ook Marijke van der Plaat die in 2018 uitgezonden is namens de Hersteld Hervormde Kerk/HHG Nieuw-Lekkerland naar Suriname. Zij is begonnen als kinderwerkster, maar haar taak is uitgebreid naar zendingswerkster. Ze is net begonnen aan een nieuw contract voor 5 jaar. De kinderevangelisatie krijgt vorm via het zondagsschoolonderwijs en de diverse kinderclubs. Dit werk wordt onder leiding van Marijke verder uitgebouwd, elke woensdagmiddag houdt Marijke kinderclub. Met meer dan 20 jongeren houdt ze elke vrijdagavond Bijbelstudie. Daarnaast gaat ze 1x in de week met hen volleyballen en heeft ze ook 1 op 1 contact met veel van deze jongeren. Er is veel gebrokenheid in deze gezinnen. Met de vrouwen heeft ze 1x in de week een Bijbelleesgroep.

Deze steun bestaat uit:

- Regelmatige voorbede in de eredienst.
- Financiële steun.
- De gemeente op de hoogte houden van het werk wat William en Monica en
Marijke van der Plaat mogen doen in Gods koninkrijk.
- 1x per één a twee jaar een zang- of zendingsavond organiseren met als doel om
de band tussen de gemeente (en belangstellenden) en de uitgezonden personen
warm te houden.
- Bij dit alles is ook het persoonlijke gebed voor hen onmisbaar!
 

Evangelisatiewerk

Kerkopenstelling: Elke eerste zaterdagmorgen van de maand is er een kerkopenstelling. De kerk is dan open van 10.00-12.00 om mensen de gelegenheid te geven om de stilte te zoeken, voor gebed, voor een gesprek, bezinning of bezichtiging.

Straatevangelisatie:  Met een groep mensen uit de gemeente gaan we om de beurt 1x per maand mee naar Roosendaal/Rotterdam om te evangeliseren. Hierbij maken we gebruik van de bus van de stichting Sjofar. We delen folders uit en gaan met mensen in gesprek over de Heere Jezus.

Wilt u/jij hier meer van weten?
Stuur een bericht naar: zendingscommissie@hhgtholen.nl

 

Leden

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:
Dhr. M.J.C. Schot (voorzitter)
Mevr. W.P. Molenaar (secretaris)
Mevr. M.A. v/d Stel - Priem (penningmeester)
Dhr. J.P.G. Ruben (ouderling)
Dhr. H.D. Swijnenburg (diaken)
Dhr. J.C. Bout
 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit