Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdienstenagenda

 

Liturgie 14 april 2019, Lijdenszondag 7 ~ Palmzondag

's Middags 16.30u | ds. W.F. 't Hart, belijdenisdienst > zie ook onder nieuws de pdf van de belijdenisdienst om thuis ook het formulier mee te kunnen lezen

 • Psalm 108 : 1-2
 • Psalm 138 : 1
 • Psalm 57 : 2-3-5-6
 • Psalm 34 : 2-3
 • Psalm 17 : 3 (door belijdeniscatechisanten)
 • Psalm 17 : 4 (toezingen door gemeente, enigszins gewijzigd)
 • Psalm 52 : 7

Schriftlezing:

 • Lucas 22 : 24 - 34

Tekst:

 • Lucas 22 : 31-32

Vragen n.a.v. de preek over Lucas 22:31-32 ~ 14 april 2019 ~ 16:30 uur ~ HHG Tholen

Vragen voor de jonge kinderen

 1. Wat is precies het beeld dat de Heere Jezus gebruikt als Hij de discipelen waarschuwt?
 2. Wat was Petrus vaak in de kring van de discipelen? Hoe noemt een uitlegger hem in dit gedeelte?
 3. Was Petrus al een gelovige? Hoe weet je dat? Zie bijvoorbeeld ook Lucas 9.
 4. Waar heeft de duivel Petrus opgeëist?
 5. Ben je onderdeel van het kaf dat vergaat of ben je koren dat eeuwig bij de Heere is?

Vragen voor de jongeren en de ouderen

 1. Leg eens in eigen woorden uit wat het beeld is dat de Heere Jezus gebruikt. Wat is het koren en wat is het kaf?
 2. Wat is het verschil tussen vers 15 en vers 31?
 3. Hoe kan de duivel aanspraak maken op Simon Petrus en de discipelen?
 4. Waaruit blijkt dat Petrus al geloofde? Waarom staat er: ‘als u eens bekeerd zult zijn’?
 5. Wat is het verschil tussen het ziften van Petrus en het ziften van gelovigen vandaag de dag? Wat zit daar voor troost bij en achter?
 6. Op welk terrein van het leven liggen er voor jou verleidingen? Hoe strijd je daartegen?
 7. Behoor je tot het kaf of tot het koren? Kun je dat weten? Hoe dan?

Liturgie 19 april 2019, Goede Vrijdag

’s Avonds 19.00u | ds. W.F. 't Hart

 • Psalm 129 : 1-2
 • Psalm 85 : 1
 • Psalm 40 : 3-4-5
 • Psalm 69 : 9-14
 • Psalm 46 : 5

Schriftlezing:

 • Johannes 19 : 17-30

Tekst:

 • Johannes 19 : 30m

 

Vragen n.a.v. Johannes 19:30m ~ HHG Tholen ~ 19 april 2019, 19:00u

Voor de kinderen

 1. Waarom is de tekst van vanavond zo’n belangrijke tekst?
 2. Uit hoeveel woorden bestaat de tekst in het Nederlands? En in het Grieks?
 3. Wat is de betekenis van deze woorden voor:
  1. De Vader?
  2. Jezus Zelf?
  3. Jou?
 4. Wat is er allemaal volbracht?
 5. Probeer van tevoren eens te bedenken waarom we tijdens de collecte Psalm 40 zingen.

 

Voor de jongeren en de ouderen

 1. Waarom is deze tekst zo belangrijk?
 2. Hoe weet je dat de Vader tevreden is met het lijden van Zijn Zoon? Betrek Johannes 4 : 34 en Johannes 17 : 4 hier ook eens bij.
 3. Wat is er precies volbracht? Hoe kun je het ook vertalen?
 4. Wat zegt het jou dat alles volbracht is?
 5. Herken je in je leven dat je zelf nog dingen wilt toevoegen? Ben je het er mee eens dat dat een grove ontkenning is van het werk van Jezus? Waarom?
 6. Zing met elkaar eens het wachtwoord der hervormers (Eens was ik een vreemdeling). Wat heeft dat te maken met de preek?

Liturgie 21 april 2019, eerste Paasdag

’s Morgens 09.30u | kand. J. Kooij, Barendrecht

 • Liturgie wordt verwacht

’s Middags 16.30u | ds. G.J. Noordermeer, Sint Annaland

 • Liturgie wordt verwacht

Liturgie 22 april 2019, tweede Paasdag

’s Morgens 9.30u | ds. W.F. 't Hart

 • Psalm 21 : 1-3-4-5
 • Tweede Berijming van de Twaalf artikelen : 3
 • Psalm 118 : 9-10-11
 • Psalm 32 : 3-4
 • Psalm 145 : 5

Schriftlezing:

 • Marcus 16 : 1-8

Tekst:

 • Marcus 16 : 7m
Vragen n.a.v. Marucs 16 : 7m ~ HHG Tholen ~ 22 april 2019, 9:30u

Voor de kinderen

 1. Waar ging het voorbeeld over aan het begin van de preek?
 2. Was het goed wat deze man deed? Waarom wel/niet?
 3. Wat is geheimtaal?
 4. Probeer je eens in te denken hoe Petrus zich moet hebben gevoeld op de opstandingsdag.
 5. Moeilijkere vraag: waarom komen wij op zondag  naar de kerk? En niet op een andere dag?

 

Voor de jongeren en de ouderen

 1. In de tekst is sprake van ‘codetaal’. Zijn er van die dingen ook in je eigen leven? Wat en hoe dan?
 2. Wat vind je van de uitleg dat we in vers 2 meer moeten lezen dan alleen het feit dat de zon opging? Waarom?
 3. In hoeverre ben je beangst om in Jezus te geloven en in Zijn opstanding? Kan het zijn dat je het moeilijk vindt om te geloven dat Hij echt is opgestaan?
 4. Wat voor nut heeft de opstanding voor jou?
 5. Welke dingen zorgen ervoor dat de boodschap van de opstanding aan je voorbijgaat of juist extra bij je binnenkomt?

 • © hersteld hervormde kerk 2019