Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Liturgie 20 juni 2021

's Morgens 09:30u | ds. W.F. 't Hart | Viering HA

 • Psalm 36: 3A & 2B
 • Psalm
 • Psalm 84: 1
 • Psalm 45: 5 (toebereiding Tafel)
 • Psalm 115: 9 (alleen orgel)
 • Psalm 68: 10 (slotzang)

Schriftlezing:

 • Johannes 4: 19-30

Tekst:

 • Johannes 4: 28a

?Thema:

Jezus is de Levensbron (2)

 1. Die al het andere doet vergeten

Verwerking

Vooraf: Mij viel op dat deze weken de meditaties in verschillende bladen te maken hadden met de stof voor de voorbereiding. Deze preek van Spurgeon is ook deze week verschenen over Openbaring 22:17, de tekst van ‘Fransje’. Neem en lees: https://www.tabernakel.nl/storage/data/files/Preken/Vertalingen/23-7%20Spurgeon%20-%20Kom%2C%20wees%20welkom%20-%205%20definitief.pdf

Algemeen materiaal:

Voor de kinderen

 1. Wie is de Vreemdeling Die met de Samaritaanse vrouw aan het praten is voor haar?
 2. Aan welke profeet moet zij dan denken uit het OT?
 3. Wat weet je van deze profeet?
 4. Wat valt op aan de vrouw? Ze komt water putten. Doet ze dat ook in de Jacobsbron?
 5. Wat valt op aan Jezus? Hij vraagt water, maar krijgt Hij het ook?
 6. De vrouw gaat weg en wat laat ze achter?
 7. Welke Bijbelse voorbeelden kun je noemen van mensen die dingen achterlaten?
 8. Wat betekent dat als je de Heere Jezus liefhebt?
 9. Wat vond je mooi aan de preek?
 10. Wat vond je moeilijk? Vraag dan maar om uitleg

 

Voor de jongeren en de ouderen

 1. Waarom is het achterlaten van de waterkruik een trek van het geestelijke leven?
 2. Hoe komt dat in jouw en uw leven tot uiting?
 3. Wat is het verband met het Heilig Avondmaal?
 4. Hoe heb je deze dienst beleefd? Waarom?
 5. Welke vier dingen laat deze vrouw achter? Wat heeft dat u/jou te zeggen? Hoe komt dat?
 6. Wat maakt Jezus bij je los als je naar deze geschiedenis kijkt?
 7. Wat wil je meenemen uit deze dienst voor deze week en voor je leven?

's Middags 13:30u | ds. A. van Wijk | Herkingen | Viering HA

 • Psalm 21: 4
 • Psalm
 • Psalm 40: 3-4
 • Psalm 110: 4 (toebereiding Tafel)
 • Psalm 111: 5 (alleen orgel)
 • Psalm 89: 1

Schriftlezing:

 • Hebreeën 7: 22 - Hebreeën 8: 13

Tekst:

 • Hebreeën 8: 1

's Middags 17:00u  | ds. W.F. 't Hart | Viering & Dankzegging HA

 • Psalm 56: 4
 • Psalm
 • Psalm 56: 5 (toebereiding Tafel)
 • Psalm 12: 6 (alleen orgel)
 • Psalm 56: 6
 • Psalm 19: 5 (slotzang)

Schriftlezingen:

 • Psalm 56
 • Johannes 4: 39-42

Tekst:

 • Johannes 4: 41-42

Thema:

Jezus is de Levensbron (3)

 1. Uit Hem stroomt volheid voor de Samaritanen toen en voor ons nu

Verwerking

Voor de kinderen

 1. Ken je mensen van wie je hun boodschap niet zomaar gelooft?
 2. Kun je bedenken waarom dat bij deze vrouw eventueel het geval zou kunnen zijn?
 3. Wat is de reactie op de boodschap van de vrouw?
 4. Jezus zegt: ‘de velden zijn … .. .. …….’.
 5. Wat betekent dat?
 6. Je mag de HEERE geloven op Zijn ….., dat zie je het meest in Zijn b……. .
 7. Wat zijn beloften?
 8. Heeft de HEERE jou ook dingen beloofd? Welke?

 

Voor de jongeren en de ouderen

 1. Wat heeft Psalm 56 te maken met de tekst voor de verkondiging?
 2. Wat heeft Psalm 56 te maken met uw en jouw leven? Praat daar eens met elkaar over door.
 3. Jesaja 12 en 58, maar ook Jeremia 2 hebben van alles te maken met Johannes 4 en onze situatie. Wat zou het verband zijn? In welk gedeelte herken je jezelf het meest? Waarom?
 4. Kijk je uit naar of zie je op tegen de volgende bediening van het Heilig Avondmaal? Hoe komt dat?
 5. In hoeverre vind je het makkelijk om te geloven wat de HEERE zegt?
 6. Je hebt deze drie, vier diensten rondom het HA gehoord en op je laten inwerken. Wat heeft het in jouw/uw leven uitgewerkt?

 

Een rijkgezegende Avondmaalszondag gewenst.

Komende diensten

">https://

 

 • © hersteld hervormde kerk 2021