Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' Mattheus 11:28
 

Op deze pagina kunt u de liturgie voor de aankomende diensten vinden. In het menu hiernaast kunt u infomatie vinden over het verloop van de kerkdienst en zijn er hulpmiddelen te vinden voor de kinderen. Klik hier voor een formulier om aantekeningen bij de preek te maken. 

Liturgie 1e Pinksterdag 2023  

Morgendienst 09:30 uur 

Voorzang: Ps. 133: 1-3
Ps. 119: 3-86
Ps. 25: 2
Ps. 65: 1-2
Ps. 98: 4
Gez. 5: 3-9
 
Schriftlezing: Handelingen 2 vers 14 t/m 21
Tekst:  Handelingen 2 vers 14 t/m 21
Thema: 
1. De uitstorting van de Heilige geest (14-18)
2. Het laatste oordeel (19-20)
3. Aanroepen en zalig worden (21)
 

Middagdienst 16:00 uur  

Voorzang:  Ps. 24: 5
Ps. 110: 1-2
Ps. 51: 6
Ps. 118: 11-12-13
Ps. 110: 3-4
Ps. 22: 14
 
Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 t/m 36
Tekst: Handelingen 2 vers 33
Thema: Jezus stort de Heilige Geest uit
 

Liturgie 2e Pinksterdag 2023

Morgendienst 09:30 uur 

Voorzang: Ps. 66: 10
Ps. 104: 1-18
Ps. 139: 1-4-14
Ps. 51: 6
Ps. 143: 7-8
 
Schriftlezing: Jesaja 63 vers 7 t/m 11 & Efeze 4 vers 17 t/m 32
Tekst: 
Thema: 
 

Komende diensten

 

Kerkdienst meekijken

YouTube

Kerkdienst meeluisteren

Kerkdienstgemist.nl (@kdgm) | Twitter

Kerktijden.nl - Informatie over kerkdiensten, kerkelijke gemeenten en  voorgangers

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit