Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' Mattheus 11:28
 

Op deze pagina kunt u de liturgie voor de aankomende diensten vinden. In het menu hiernaast kunt u infomatie vinden over het verloop van de kerkdienst en zijn er hulpmiddelen te vinden voor de kinderen. Klik hier voor een formulier om aantekeningen bij de preek te maken. 

Liturgie zondag 14 juli 2024 

Morgendienst 09:30 uur  

Voorzang: Ps. 89: 3
Ps. 107: 6-7
Ps. 73: 2-10
Ps. 116: 2-3
Ps. 107: 8
 
Schriftlezing: Psalm 116 vers 1 t/m 9 
Tekst: 
Thema: 
 
Vragen
 

Middagdienst  15:30 uur

Voorzang:  Ps. 38: 15
Ps. 107: 12
Ps. 42: 4
Ps. 107: 13-14
Ps. 93: 1-3-4 
Ps. 146: 2-4
 
Schriftlezing: Handelingen 27 vers 1 t/m 32
Tekst:  Handelingen 27 vers 10, 21 t/m 26 en 31
Thema: Eén voor allen, allen voor één!
1. Wees gewaarschuwd (10)
2. Heb goede moed (21-26)
3. Blijf op je post (31)
 
Vragen
 
 

Komende diensten

 

Live uitzending

Via onderstaande links kunt u de uitzendingen (live) beluisteren.

 

Voor audio:

 

Voor video:

Bestand:YouTube Logo 2017.svg - Wikipedia

 

Kerktijden logo

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit