Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdienstenagenda

 

Liturgie 17 februari 2019

's Morgens 09.30u | ds. W.F. 't Hart

 • Psalm 82 : 2-3
 • Psalm 76 : 5
 • Psalm 147 : 2-3-6
 • Psalm 34 : 1-9-11
 • Psalm 126 : 1-2

Schriftlezing

 • Lucas 4 : 14-30

Tekst

 • Lucas 4 : 21b

Vragen n.a.v. Lucas 4.21b

Voor de kinderen

 1. Waarom kom je naar de kerk?
 2. Wat is de beste reden om naar de kerk te gaan?
 3. Waar zijn de wonderen en tekenen van de Heere Jezus voor bedoeld?
 4. Wat dachten de mensen in Nazareth over de Heere Jezus?
 5. Waar gaat het over in Jesaja 61? Wat betekent dat voor jou?
 6. De Geest van de Heere is op de Heere Jezus. Wanneer is dat ook al weer gebeurd?
 7. Wat is het ‘aangename jaar’? Wat betekent dat? Lees Leviticus 25:10 er eens bij.
 8. Wat houdt het jubeljaar in?
 9. Vertel de geschiedenissen van Elia en de droogte aan de ene kant en Elisa en Naäman aan de andere kant eens in eigen woorden.

Voor de jongeren en ouderen

 1. Wat verwacht je van een kerkdienst?
 2. Waarom ga je naar de kerk?
 3. Blijf je weleens weg uit de kerk of ga je weleens naar een andere kerk omdat je een dominee in de eigen gemeente niet wil horen? Wat zegt de Bijbel daarover?
 4. Wat was de houding van iemand die ging ‘preken’ in de synagoge? Wat zegt het dat Jezus gaat zitten?
 5. Wat is er nu precies vervuld, zie vers 21b?
 6. Wat is de boodschap van Jesaja 61? Wat is de boodschap voor ons?
 7. Waarom willen de mensen uit Nazareth de boodschap die Jezus brengt niet horen?
 8. Hoe zit dat met u en jou? Waarom? Wat ga je eraan veranderen? Hoelang duurt het nog voordat u er verandering in aanbrengt?
 9. Waarom gebruikt Jezus de voorbeelden van Elia en Elisa?
 10. Welke ontwikkeling zien we in de reactie van de mensen uit Nazareth? Welke ontwikkeling zie je bij jezelf naar aanleiding van deze preek in je leven?

's Middags 16.30u | ds. L. Krooneman, Schiedam

 • Gebed des HEEREN : 1-3
 • Psalm 33 : 9
 • Psalm 25 : 7-10
 • Avondzang : 4 en 5
 • Psalm 62 : 1

Schriftlezing:

 • Openbaring 6 : 1-17 & 8 : 1

Tekst:

 • Openbaring 8 : 1

 • © hersteld hervormde kerk 2019