Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' Mattheus 11:28
 

Op deze pagina kunt u de liturgie voor de aankomende diensten vinden. In het menu hiernaast kunt u infomatie vinden over het verloop van de kerkdienst en zijn er hulpmiddelen te vinden voor de kinderen. Klik hier voor een formulier om aantekeningen bij de preek te maken. 

Liturgie zondag 7 april 2024 

Morgendienst 09:30 uur  

Voorzang: Ps. 125: 2
Ps. 111: 1
Ps. 119: 3
Ps. 119: 14-16-17
Ps. 118: 7-12
Ps. 118; 14
 
Schriftlezing: Johannes 20 vers 24 t/m 31
Tekst:  
Thema: 
 
Vragen
 

Middagdienst 16:00 uur 

Voorzang:  Ps. 149: 1
Ps. 119: 69
Ps. 5: 4
Ps. 72: 1-6
Ps. 25: 3
Ps. 85: 4
 
Schriftlezing: Nahum 1 vers 1 t/m 7 & Lukas 23 vers 39 t/m 43
Tekst:  Zondag 4 Heidelbergse Catechismus 
Thema: Drie gevaarlijke zoethoudertjes
1. Is God niet oneerlijk?
2. Straft God wel echt?
3. Is God niet barmhartig? 
 
Vragen
- Wat zijn zoethoudertjes? Wat kan het gevaar ervan zijn?
- Wat hebben zoethoudertjes met Zondag 4 te maken?
- “Van een kale kikker kun je geen veren plukken“ Wat heeft dit spreekwoord met vraag en antwoord 10 te maken?
- Wat is het Bijbelse antwoord?
- God als goedige suikeroom, komt u die gedachte wel eens tegen? Bij jezelf of een ander?
- Stelling: “God heeft jouw geluk voor ogen. En hoe dat geluk is, dat mag je zelf bepalen.” 
- Hoe zou je hierop reageren?
- Waarom is Vraag 12 nu net een vraag die ook de gelovige last van kan hebben? Herkent u/jij het?
- God straft de zonde. Waar zien we dat het meest beeldend?
 

Komende diensten

 

Kerkdienst meekijken

YouTube

Kerkdienst meeluisteren

Kerkdienstgemist.nl (@kdgm) | Twitter

Kerktijden.nl - Informatie over kerkdiensten, kerkelijke gemeenten en  voorgangers

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit