Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdienstenagenda

 

Liturgie 16 juni 2019,  

’s Morgens 9.30u | ds. W.F. ’t Hart | Colossenzenserie III

 • Psalm 103 : 2-7
 • Psalm 26 : 1-3
 • Psalm 130 : 1-2-3-4
 • Psalm 116 : 4-5-7-8
 • Psalm 44 : 2

Schriftlezingen:

 • Colossenzen 1 : 9-14

Kerntekst:

 • Colossenzen 1 : 10a.12a

Thema:               Wandelen voor Gods Aangezicht

1.            Dat vraagt gebed (9-11)

2.            Dat mondt uit in dankzegging (12-14)

Vragen n.a.v. Colossenzen 1 : 10a.12a ~ HHG Tholen ~ 16 juni 2019, 09:30u

Voor de kinderen

 1. Waar moet jij aan denken bij het woord wandelen? Doe je dat weleens?
 2. Wat heeft wandelen te maken met het leven met de HEERE?
 3. Welk voorbeeld ken je vanuit de Bijbel van iemand die wandelde met God? Wat betekent zo’n leven?
 4. In Galaten 5:22 lees je over de vrucht van de Geest. Over welke onderdelen gaat het daar?
 5. Lees met elkaar Exodus 33:6-8. Probeer te vertellen wat daar staat.
 6. Wat betekent de uitdrukking: uitgeleid uit het slavenhuis van de zonde?

 

Voor de jongeren en de ouderen

 1. Wat wil het zeggen dat Paulus het beeld van het wandelen gebruikt in het kader van het leven met de HEERE?
 2. Zoek eens na wie er ook wandelde met God. Wat zegt dat over hoe je leven eruit ziet als je met God wandelt?
 3. Om welke dingen bidt Paulus? Wat heeft dat jou te zeggen? Waarom?
 4. Hoe belangrijk is het gebed, zoals Paulus dat bidt voor de Colossenzen, voor jou?
 5. Waar maakt de Vader bekwaam voor?
 6. De verzen 12-14 hebben veel overeenkomst met Ex. 33:6-8. Wat betekent dat? Welk beeld mag je dus vanuit het OT doortrekken naar het NT?

's Middags 16.30u | ds. J.R. van Vugt, Kruiningen

 • Psalm 119 : 56
 • Psalm 51 : 5
 • Psalm 67 : 1-2
 • Psalm 95 : 4
 • Psalm 118 : 2

Schriftlezing:

 • Handelingen 2 : 37-47

Tekst:

 • Handelingen 2 : 41

Thema: De Heilige Geest voegt nieuwe leden toe aan de gemeente die behouden wordt

 1. Door een indringende preek van Petrus
 2. Door te verlossen uit het verkeerde geslacht
 3. Door de doop op de Naam van Christus na de vreugdevolle aanname van het Woord

 • © hersteld hervormde kerk 2019