Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' Mattheus 11:28
 

Op deze pagina kunt u de liturgie voor de aankomende diensten vinden. In het menu hiernaast kunt u infomatie vinden over het verloop van de kerkdienst en zijn er hulpmiddelen te vinden voor de kinderen. Klik hier voor een formulier om aantekeningen bij de preek te maken. 

Liturgie zondag 29 januari 2023 

Morgendienst 09:30 uur  

Voorzang: Ps. 9: 1-2
Ps. 51: 1-5
Ps. 32: 3
Ps. 66: 3-7-8
Ps. 72: 4
Ps. 93: 1-2-3
 
Schriftlezing: Genesis 8 vers 1 t/m 22
Tekst:  Genesis 8 vers 21 en 22
Thema: Het hart van God en het hart van de mens
1. Eén dankbaar hart
2. Drie hartelijke beloften
(Gaat over Gods beloften na de zondvloed. volgende week is het 70-jaar na de watersnoodramp.)
 

Middagdienst 16:00 uur  

Voorzang: Ps. 86: 3
Gez. 5: 7-8
Gez. 5: 9
Ps. 91: 5-6-7
Ps. 63: 5-6
Ps. 3: 4
 
Schriftlezing: Lukas 4 vers 1 t/m 15
Tekst:  Lukas 4 vers 1 t/m 13
Thema:  

 

Komende diensten

 

Kerkdienst meekijken

YouTube

Kerkdienst meeluisteren

Kerkdienstgemist.nl (@kdgm) | Twitter

Kerktijden.nl - Informatie over kerkdiensten, kerkelijke gemeenten en  voorgangers

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit