Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij

Praktische informatie

Adres

Het bezoekadres van de Levensbron is Grindweg 49a, 4691 ES te Tholen. Gelieve niet te parkeren in de wijk naast de kerk, parkeergelegenheid bevindt zich op het Terreplein tegenover de Levensbron!

De kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag zijn gewoonlijk om 09:30 uur en 16:00 uur. Soms wordt hiervan afgeweken. Voor de exacte tijden: klik hier

Bijbelvertaling

Tijdens onze erediensten wordt er gelezen uit de Statenvertaling. De Psalmen zingen wij uit de zogenaamde Oude Berijming (1773).

Collecten

Per dienst vinden er drie collecten plaats. Deze collecten vinden plaats tijdens de dienst, voor de psalm die gezongen wordt voorafgaand aan de preek. De doeleinden worden per dienst bekend gemaakt.  Daanaast staan er bij de uitgang van de kerk collectebussen die bestemd zijn voor: de zending, het bouwfonds en het orgelfonds. 

Bij collecten kan eventueel gebruik gemaakt worden van collectebonnen. Voor meer informatie over de collectebonnen: klik  hier

Ringleiding

Voor slechthorenden is een ringleiding geplaatst in de kerkzaal. Als u over een hoortoestel beschikt met een luisterpoel kunt u hiervan gebruik maken.

Meeluisteren

Via kerkdienstgemist kunt u meeluisteren met de erediensten en erediensten uit de afgelopen periode naluisteren. Onze diensten zijn ook te volgen via een livestream op YouTube

Créche / kinderoppas

In de regel is er op elke zondag tijdens beide erediensten kinderoppas. Die mogelijkheid wordt geboden voor kinderen tot ongeveer vier jaar oud. Contactpersoon: Mevr. M. Pul - van Dijke, creche@hhgtholen.nl

Zitplaatsen

Op een paar uitzonderingen na zijn de plaatsen in de kerzaal vrij. Voor het toekennen van gereserveerde plaatsen kan men zich wenden tot de kerkvoogdij.

Giften

Mocht u een gift willen doen aan de kerk of diaconie, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

Kerkvoogdij: NL44 RBRB 0695 1831 09 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Tholen
Diaconie: NL26 RBRB 0691 9168 61 t.n.v. Hersteld Herv. Gem. Diaconie

 

 

 

Live uitzending

Via onderstaande links kunt u de uitzendingen (live) beluisteren.

 

Voor audio:

 

Voor video:

Bestand:YouTube Logo 2017.svg - Wikipedia

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit