Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De zorg voor het financieel en materieel welzijn van de gemeente, voor zover
niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan de kerkvoogdij.
Volgens de Kerkorde omvat dit veel verschillende taken.

De kerkvoogdij draagt onder andere zorg voor:

  • De kerkelijke gebouwen en het gebruik daarvan
  • Uitvoeren van het personeelsbeleid waaronder het uitbetalen van de predikantstraktementen
  • Ledenadministratie
  • Financiële administratie
  • Uitgifte collectebonnen
  • Geldwerving (Collecten, Vrijwillige bijdrage, Acties, …)

Het college van kerkvoogden bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Voorzitter:

Dhr. T. Hakvoort

Secretaris:

Dhr. J.M. Schot

Penningmeester:  

Dhr. P.I. Fase

Administrateur:

Dhr. J.P. Aarnoudse

Lid:

Dhr. J.C. van der Male


Contact
Dhr. J.M. Schot
E: secretaris-kerkvoogdij@hhgtholen.nl
 

Bankrekening Kerkvoogdij:
IBAN NL44 RBRB 0695 1831 09
t.n.v. Kerkvoogdij HHG Tholen
Bankrekening Bouwfonds:
IBAN NL56 RBRB 8871 2619 68
t.n.v. Bouwfonds Kerkvoogdij HHG Tholen

  • © hersteld hervormde kerk 2021