Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Organisten

De organisten hebben tot taak de gemeente op passende wijze te begeleiden in de samenzang op het orgel. De gemeentezang is wezelijk onderdeel van de eredienst. Daarom dient dit vooral tot eer en lof van God te zijn. De organisten zijn:

Dhr. J. Aarnoudse
Dhr. J.K. Eerland
Dhr. P.I. Fase
Mevr. A.M. Jansen-van Dijke
Dhr. W.J. de Jonge
 
Contact: organisten@hhgtholen.nl
 
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit