Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Ouderlingen

'Zo dan hebt dan acht op uzelven, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzienders gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.' Handelingen 20:28
 

Vanuit Gods woord hebben ouderlingen de roeping en plicht om zorg te dragen voor de gemeente als gemeenschap. Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, onder andere in de vorm van pastoraat.

Ouderling (kerkvoogd)

Dhr. T. Hakvoort
 

Ouderling

Dhr. C.J. Jansen
 

Ouderling

Dhr. J.P.G. Ruben
 

Ouderling

Dhr. E.I. Troost
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit