Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij

Erediensten

Zondagse erediensten

Het hart van het gemeenteleven klopt in de zondagse erediensten. De HEERE gebruikt de prediking van Zijn Woord om het ware en zaligmakende geloof te werken en om dat geloof te versterken. Dat alles door de werking van de Heilige Geest. We lezen in Romeinen 10 vers 14 - 17 o.a. dit: ''Hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods.'' 

Wij sporen iedereen dan ook hartelijk ertoe aan, om elke zondag, als het enigszins mogelijk is, trouw tweemaal naar de kerk te gaan. Wij hopen dat het ieders instemming heeft, wat de psalmdichter zingt: ''Ik ben verblijd wanner men mij godvruchtig opwekt: Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. '' (Psalm 122, berijmd)

De middagdiensten hebben doorgaans een wat ander karakter dan de morgendiensten. In de morgendiensten wordt een gedeelte uit Gods Woord uitgelegd en toegepast. De middagdiensten zijn daar waar mogelijk 'leerdiensten'. Dan wordt de gemeente onderwezen in de hoofdzaken van de leer van de godzaligheid, aan de hand van de Heidelbergse Catechismus of van een ander belijdenisgeschrift van de kerk.

De kerkdiensten beginnen doorgaans om 09:30 uur en 16:00 uur (Let op: soms is er een afwijkende aanvangstijd!). Op de laatste woensdag van februari wordt er biddag gehouden en op de derde woensdag van november dankdag. De diensten beginnen dan om 09:30 uur en 19:00 uur. De diensten worden gehouden in ons eigen kerkgebouw, de Levensbron.  Hier kunt  u meer informatie vinden over het verloop van een kerkdienst. 

Bijzondere diensten

De Heilige Doop wordt regelmatig bediend als teken en zegel van Gods genadeverbond, meestal aan de pas geboren kinderen van de gemeente. 

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal staat vier keer per jaar in de gemeente aangericht. Het Heilig Avondmaal is door de Heere Jezus Christus ingesteld om er het oprechte geloof mee te versterken en er het geestelijke leven van de gelovigen mee te voeden en te laven. 

Bevestiging en inzegening van een huwelijk

Het huwelijk is een instelling van God waarover Hij Zijn zegen wil gebieden. Het is daarom belangrijk dat in een kerkdienst samen met de gemeente Gods zegen over het huwelijk wordt gevraagd. 

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Live uitzending

Via onderstaande links kunt u de uitzendingen (live) beluisteren.

 

Voor audio:

 

Voor video:

Bestand:YouTube Logo 2017.svg - Wikipedia

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit