Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Veilig Jeugdwerk

Als Hersteld Hervormde Kerk zijn we een kerkelijke gemeente inTholen. Een plek waar vele mensen, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. Om samen te zingen, te danken, God te eren en te luisteren naar Gods Woord en naar elkaar. We hebben naast de zondagse bijeenkomsten ook contact met elkaar. Een van de dingen waarin we dan als kerkenraad onze verantwoordelijkheid willen nemen is onder andere het helpen met het voor iedereen veilig houden van de ontmoetingen en contacten. Voor jong en oud. Van de crèche, het jeugdwerk, de ouderen tot de ontmoetingen (bij) de erediensten. 

Hoe krijg je een veilige omgeving in je kerk? Wat als je merkt dat het lastig bespreekbaar is, of helemaal geen onderwerp is bij de medekerkleden?  Gaat het over schelden en buiten sluiten en ook over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Wat is een veilige of onveilige ontmoeting of contact?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit