Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Onkruid verwijderen

10 augustus 2020

Voordat met de vloeren begonnen kon worden, moest eerst et welig tierende onkruid verwijderd worden.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit