Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Ds. K. Den Boer heeft bedankt

07 maart 2023

Vandaag kregen we het bericht dat Ds. Den Boer bedankt heeft voor het beroep wat we op hem uit hebben gebracht.

Maar d' altoos wijze raad des HEEREN.
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht;
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren; '
t Blijft van geslachte tot geslacht.
(Psalm 33: 6a, berijmd)
 

Wat hadden we gehoopt en gebeden dat hij naar Tholen mocht komen, maar Gods wegen zijn anders. Dan moeten we maar zien op het psalmvers wat bovenaan is geciteerd. De Heere gaat nog door met Zijn werk, ook in onze gemeente. Zondag aan zondag mag Zijn woord nog klinken. We willen u vragen om ds. Den Boer en zijn gezin te gedenken in uw gebeden.

We hopen en bidden dat de Heere op Zijn tijd en op Zijn wijze ons een herder en leraar wil geven. Bidt u en jij met ons mee?

Beveel gerust uw wegen,
Al wat u ’t harte deert,
Der trouwe hoede en zegen
Van Hem, die ’t al regeert:
Die wolken, lucht en winden
Wijst spoor en loop en baan,
Zal ook wel wegen vinden,
Waarlangs uw voet kan gaan.

Den Heer moet gij vertrouwen,
Begeert gij de uitkomst goed;
Op Hem uw hope bouwen,
Zal ’t slagen, wat gij doet;
Door uw bekommeringen,
Uw klagen in uw pijn,
Laat God zich niets ontwringen,
Hij wil gebeden zijn.
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit