Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Ds. W.F. 't Hart heeft het beroep naar Zwartebroek-Terschuur-Voorthuizen aangenomen

25 juli 2022

Onze predikant heeft het beroep wat op hem was uitgebracht van de Hersteld Hervormde gemeente van Zwarteborek-Terschuur-Voorthuizen aangenomen. 

Zoals u heeft kunnen lezen in de gemeentemail heeft onze predikant het beroep wat op hem was uitgebracht aangenomen. Na zes jaren van verbondenheid is het moment aangebroken afscheid van elkaar te nemen. Deze praktische zaken (afscheid, verhuizing, bevestiging & intrede) zullen na de vakantie verdere invulling krijgen. Wilt u ons predikantsgezin, de Hersteld Hervormde gemeente van Zwartebroek-Terschuur-Voorthuizen, Scherpenzeel-Renswoude, Ederveen en Tholen in uw en jouw voorbede opdragen? 

Hij die rustig en stil
zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft,
die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde die nimmer verdooft.
Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit