Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Nogmaals zesjaarlijkse stemming

21 september 2021

Aanstaande vrijdag vindt de zesjaarlijkse stemming plaats. Besloten is om deze verkiezing nog een stembusverkiezing te laten zijn. Omdat de zesjaarlijkse stemming een wat onbekende stemming is, hierbij kort en krachtig nog een uitleg.

Door middel van de zesjaarlijkse stemming stemmen de belijdende leden van de gemeente (mannen en vrouwen!) over de manier waarop kerkenraadsverkiezingen plaatsvinden.

1. U kiest (a) of de gemeente het verkiezen van ambtsdragers geheel aan zichzelf behoudt, (b) of dat u de kerkenraad daar in machtigt. 

2. Vervolgens kiest u: (a) of u de kerkenraad geheel machtigt (b) of dat u de kerkenraad gedeeltelijk machtigt.

 

Voor de duidelijkheid vermelden we de huidige wijze in Tholen.

De manier waarop de ambtsdragersverkiezingen in de HHG Tholen nu plaatsvinden, is: 1b en 2b.

 

Bijgevoegd een voorbeeld stembriefje.

Voorbeeldstembriefje

 

Omdat deze verkiezing een stembusverkiezing is, is het noodzakelijk dat u zowel bij mogelijkheid 1 als bij mogelijkheid 2 uw keuze maakt. Mocht de meerderheid van de gemeente voor optie 1a kiezen, vervalt wat er bij 2 gekozen is. Kiest de gemeente voor 1b, dan wordt er gekeken naar wat de gemeente gekozen heeft bij 2.

 

Voor meer en uitgebreidere infromatie verwijzen we u naar de HHZ van 10 september.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit