Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Uitnodiging gebedskring

15 september 2023

Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

Elke maand komt de gebedskring bij elkaar in ons kerkgebouw. We nodigen jong en oud uit om bij ons aan te sluiten. Aanmelden is niet nodig. Kom gerust als u/jij mee wilt bidden, of gebed nodig heeft.

Wat gebeurt er op zo'n avond? We beginnen met het zingen van een Psalm. Daarna wordt er kort iets gedeeld uit de Bijbel. Er is ook gelegenheid om een (dagboek) stukje voor te lezen wat je de afgelopen tijdn aansprak. Dan schrijven we met elkaar bid- en dankpunten op. Er wordt vooral voor het plaatselijke kerkenwerk gebeden, voor lief en leed in de gemeente, voor de zening/evangelisatie en voor actuele of persoonlijke zaken, die ons aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier. Dingen die gedeeld worden in vertrouwen, blijven ook daar. 

Als u het moeilijk vindt om hardop te bidden... Geen probleem, want uw/jouw aanwezigheid, meebidden in het hart en meeluisteren is al voldoende. Doe(t) u/jij mee?

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit